Kompozit Deck Havuz Kenarı

Havuz kenarları yapılırken, kullanılacak malzemenin seçimi en önemli kısımdır. Son yıllarda WPC havuz kenarı en çok tercih edilen uygulama durumunda.

Kompozit Deck Havuz Kenarı Nedir?

Ahşap kompozit malzemeler, birçok farklı alanda kullanılmaya başlandı. Bu kullanım alanlarından biri de havız kenarlarıdır. Havuz kenarları için kullanılacak malzemenin suya ve neme yüksek dayanıklılığa sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, klasik ahşaplar tercih edilmemektedir. Tam da bu noktada devreye WPC malzemeler girer.

Havuzdan taşan, sıçrayan vb. bir şekilde kenarlara ulaşan sudan etkilenmeyecek en uygun malzeme ahşap kompozitlerdir. Bu malzemeler bileşiminden kaynaklı suya ve neme karşı çok yüksek direnç göstermektedirler.

WPC Havuz Kenarı Özellikleri

Bildiğiniz üzere wpc malzemeler, farklı formlarda üretilebilirler. Havuz kenarı için kullanılacak malzemelerde, genellikle yüzeyi tırtırlı olarak üretilirler. Bu, ıslak zeminde kayma sebebiyle düşmelere neden olmaması için yapılır.

Bu uygulamanın en önemli yanlarından biri de; eğimli olmasıdır. Havuz içinde bulunan ve çeşitli sebeplerden ötürü kenarlara sıçrayan suyun, su kanalları vasıtası ile geri döndürülmesi gerekir. Burada havuz kenarına yapılacak uygulamanın bir eğimle monte edilmesi gerekir.

WPC malzemelerin başlıca özelliklerinden biri de uzun ömürlü olmalarıdır. Havuz kenarlarında kullanılmalarının nedenlerinden biri de budur.

WPC Havuz Kenarı Fiyatları

Havuz yapımı kendi başına maliyetli bir iştir. Bu maliyetin daha fazla artmaması havuzun bakım için ihtiyaç duyduğu maliyetle önlenebilir. Bu nedenle havuz kenarı için kullanılacak malzemelerin düşük bakım masraflarına sahip olması gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılayacak malzeme ise ahşap kompozitlerdir. Bilindiği üzere ahşap kompozitler bakım masrafı çok düşük olan malzemelerdir. Herhangi bir dış koruma kaplamasına veya boya takviyesine ihtiyaç duymazlar.

Bu nedenle diğer birçok malzemeye göre uzun vadede bakım ücretleri neredeyse yok denilecek kadar azdır. Bu özellik, bir uygulamanın toplam maliyetini önemli ölçüde azaltmış olur. WPC malzemeler ile yapılan havuz kenarlarının 5-10 yıl ömrü olduğu belirtilmektedir. Klasik ahşaplar veya daha farklı yöntemlerle üretilen kompozit malzemelerin ise en dayanıklı olanlarının ömrü maksimum 2-3 yıl civarındadır.